[err:标签'法医_左侧导航栏目'查询数据库时出现异常。有关错误的完整说明,请到后台日志管理中查看“异常记录”]

法医临床鉴定

所在位置: 法医鉴定>> 常见问题>> 法医临床鉴定

做伤残鉴定需要带什么材料?

                                                   做伤残鉴定需要带什么材料?

      要求做伤残鉴定的人员需要带齐委托书、身份证、与鉴定有关的完整、原始的病历资料(包括门诊病历和入院记录、手术记录、出院小结等)以及X线片、CT片、MRI片等影像学资料等。与刑事案件有关的伤者必须带司法机关出具的委托书或介绍信,要求交通事故评残的伤者还需带交警出具的交通事故认定书(或调解书)。